facebook           

Pedagogiska Montessori-leksaker

Montessori, Reggio Emilia, Waldorf och Steiner

Våra pedagogiska leksaker är utmärkta redskap som utbildningsmaterial i olika typer av pedagogiska inriktningar. Giftfria träleksaker för barnen och miljön och leksaker som både uppmuntrar till lek och kreativt utforskande på barnens egna villkor. Dessa Monessorileksaker erbjuder förskollärare, och andra som arbetar med barnpedagogik i olika former, vackra och nyskapande leksaker att användas på Montessoriförskolor och liknande. Montessorimaterial i form av vackra och pedagogiska leksaker i trä helt enkelt.

Montessoripedagogik med leksaker i trä

Maria Montessori Montessoripedagogik är en pedagogik med grund i de observationer av barn som Maria Montessori gjorde i början av förra leksaksseklet. Hon öppnade sin första skola i Rom i Italien för de s.k. obildbara. Detta kom senare att utvecklas till det som idag kallas för Montessoripedagogiken. Ibland stöter man på namnet Mario Montessori, detta är ingen felstavning utan helt enkelt Maria Montessoris son. Hade Montessoriskolan utvecklats idag hade det inte varit några konstigheter med att leverera pedagogiska och fina leksaker i trä som Montessorimaterial till alla Montessorinstitut runtom i landet.

Barn ska ha kul med leksaker

Vi tycker att barn ska ha kul när de leker (varför leker man annars?). Montessoriförskolor med Montessorifilosofin har som grund att ha flera olika inlärningsmedel till barnen, olika typer av leksaker (t.ex. pedagogiska träleksaker) som ska utveckla deras sinnen.

Leksaker för Reggio Emilia, Waldorf och Steinerpedagogik

Det finns flertal olika pedagogiska filosofier för hur barn lär sig bäst, oavsett vilka typer av leksaker vi diskuterar. Reggio Emilia är en annan pedagog som gett upphov till Reggio Emilia filosofin, Reggio Emilia Institutet i Stockholm samt flertal olika Reggio Emilia förskolor runtom i landet. Waldorf- och Steinerpedagogik är ytterligare exempel på barnpedagogik för barnens bästa. Med eller utan leksaker, med eller utan träleksaker.

Montessorimaterial för pedagogik i skolan

Utbildningsmaterial till Montessoripedagogik i allmänhet och pedagogik i skolan i synnerhet hittar du exempel på i vår webbshop av pedagogiska träleksaker som Montessorimaterial. Låt dig förföras av dessa Montessorileksaker!